Bouwkeuringvergelijk.nl
De vergelijk website voor een keuring

Wat is een dia?

Wat is een Dia?
Dia staat voor :
Deskundig Inventariseerder Asbest

Een asbestinspecteur is iemand die een bouwwerk controleert op de aanwezigheid van asbest. Voor het verwijderen van eventueel aanwezig asbest is de asbestverwijderaar verantwoordelijk en niet de –inspecteur.
Asbestinspecteurs gaan na of er asbest aanwezig is in een gebouw.
De taken van asbestinspecteurs zien er in de meeste gevallen als volgt uit:

Uitvoeren van asbestanalyses conform NEN2990 en NEN2991 (de wettelijke asbestnormen)
Nemen van monsters van asbestverdachte materialen
Fixeren van plekken waar een monster is genomen, bijvoorbeeld met spuitlijm
Uitvoeren van kalibraties en luchtmetingen
Ordenen en schoonhouden van materialen (punttang, monsterzakjes, schoonmaakdoeken, masker, stofzuiger, tape, handschoenen)
Uitvoeren van licht- en microscooponderzoek
Opstellen van risicobeoordelingen en urgentiebepalingen
Begeleiden van asbestsaneringen
Adviseren van de leidinggevende of opdrachtgever omtrent de aanpak van asbest
Rapporteren van de bevindingen aan leiddingevende of opdrachtgever
Voorbereiden van de asbestsanering in samenwerking met de asbestverwijderaar


Bouwkeuring nodig? Vergelijk en bespaar


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2008 ruim 67.580 aanvragen - Totaal 6.386 beoordelingen
Gemiddelde score 8,6