Bouwkeuringvergelijk.nl
De vergelijk website voor een keuring

Wanneer is er sprake van een verborgen gebrek?

Wanneer is er sprake van een verborgen gebrek?
Verborgen gebreken zijn gebreken die pas na de oplevering aan het licht komen. Dus nadat u de sleutel van de door u aangekochte woning heeft ontvangen, kan het zijn dat zaken niet zo zijn als u dacht dat ze waren toen u de woning aankocht. Als u een gebrek opmerkt, is het niet direct een verborgen gebrek. Er is pas sprake van als u als koper, het gebrek niet eerder had kunnen opmerken. Een grote scheur in een muur had u als koper wel kunnen zien bij het bezichtigen van de woningen valt dus niet onder een verborgen gebrek, hoe vervelend het ook is. Maar als de verkoper het bewust geprobeerd heeft om het te camoufleren door er bijvoorbeeld panelen voor te plaatsen, dan is het wel weer een verborgen gebrek. U als koper moet dan wel aantonen dat de verkoper het bewust heeft verzwegen (en verborgen). Een gebrek is ernstig wanneer het normaal gebruik van het huis in de weg staat. Denk bijvoorbeeld aan een rotte dakconstructie, welke uiteindelijk tot instorting kan leiden. Leidend is wel hetgeen in de koopovereenkomst tussen koper en verkoper werd overeengekomen. Het hangt van verschillende zaken af of u de verkoper geheel of gedeeltelijk kunt laten betalen voor de schade. Bij de verkoop van een woning heeft de verkoper een meldingsplicht, maar bij aankoop van de woning heeft u als koper ook een onderzoeksplicht. Denk bijvoorbeeld aan het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring of bouwkundig onderzoek.
Wilt u de verkoper aansprakelijk stellen voor de verborgen gebreken?
Lees sowieso eerst de koopakte er goed op na. Indien er in het koopcontract staat dat de woning ‘de eigenschappen zal bezitten die voor normaal gebruik nodig zijn’, is de verkoper altijd aansprakelijk, ook als deze niet van het gebrek afwist. Houdt er rekening mee dat het om normaal gebruik gaat. Het geldt dus alleen als het verborgen gebrek zo ernstig is dat u niet meer op een normale wijze gebruik kunt maken van uw woning.
Het kan zijn dat er in de koopovereenkomst een ouderdomsclausule is of wordt opgenomen. Dit houdt in, dat de verkoper, de koper erop attendeert, dat er sprake is van een oudere woning en dat de koper dus niet dezelfde verwachtingen van het huis mag hebben als van een nieuwere woning.
Indien u toch achter een gebrek komt, dan moet u dit zo snel mogelijk melden bij de verkopende partij. Probeer dit altijd bjnnen een periode van 2 maanden te melden. Een verborgen gebrek moet bij voorkeur direct na het ontdekken worden gemeld. Een periode van 2 maanden is meestal redelijk. Probeer ook in overleg te gaan met de verkoper om tot een voor alle partijen goede oplossing te komen. U als koper moet de verkoper wel de kans geven om het verborgen gebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen.
Indien u er niet samen uit komt, dan kunt u de verkopers in gebreken stellen. Dit moet u doen middels een aangetekende brief. Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u dit bij hen raadplegen. In de aangetekende brief kunt u eisen dat de verkoper binnen een bepaalde termijn tot herstel over gaat of eventueel de kosten voor herstel voor zijn rekening neemt. Mocht dit allemaal niet voldoende zijn, dan kunt u een procedure aanspannen. Maar let op, de kosten voor een procedure zijn hoog en is ook vaak een lang traject. Laat dus altijd een bouwkundige keuring uitvoeren alvorens u tot aankoop van een woning overgaat.


Bouwkeuring nodig? Vergelijk en bespaar


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2008 ruim 68.283 aanvragen - Totaal 6.387 beoordelingen
Gemiddelde score 8,6