Bouwkeuringvergelijk.nl
De vergelijk website voor een keuring

Hoe komt er vocht in de woning?

Hoe komt er vocht in de woning?

Vocht kan zowel door de buitenzijde alsmede via de binnenzijde in de woning ontstaan. Via de buitenzijde moet u vooral denken aan weersinvloeden zoals regen en sneeuw. Deze kunnen via de buitenzijde van de woning de woning binnendringen. Voor de hand ligt natuurlijk als dit gebeurd tijdens de bouwfase of dat er beschadigingen zijn aan het dak of gevelbekledng. Maar ook tijdens het normale gebruik van de woning dient u te zorgen voor een optimale vocht en luchtcirculatie. Door bijvoorbeeld het plaatsen van waterwerende folies kan een extra zekerheid worden ingebouwd. Om te voorkomen dat er inwendige condensatie plaatsvindt, dient de folie uiteraard wel dampdoorlatend te zijn. Dampdoorlatende folie wordt vaak gebruikt in combinatie met een dampremmende folie. Probeer condens in de woning zoveel mogelijk te voorkomen. Als er niet genoeg geventileerd wordt kan de condens niet weg en zal en schimmel en houtrot ontstaan met alle gevolgen van dien.

Vocht vanuit de binnenzijde van het gebouw. In een gebouw wordt veel vocht geproduceerd. Neem als voorbeeld een woning. Wist u dat een persoon gemiddeld 2,5 liter vocht per dag (door douchen, koken, transpireren enz.) veroorzaakt. Dit vocht komt dan als waterdamp in de woning terecht. Deze waterdamp zal een uitweg zoeken naar de koudere lucht met een lagere luchtvochtigheid (dampdiffusie). Om te voorkomen dat de warme, vochtige lucht in de constructie dringt, dienen met name daken en gevels aan de binnenzijde voorzien te zijn van een dampremmende folie. Deze folie dient te worden toegepast in combinatie met een goede luchtdichting. Het in het gebouw aanwezige vocht zal de ruimte dan via natuurlijke of mechanische ventilatie verlaten. Daarnaast kunnen dampremmende folies tegengaan dat het in de vloer voorkomende vocht in aanraking komt met bijvoorbeeld houten vloeren of parket. Het op peil houden van het vochtgehalte is een belangrijke zaak. Teveel vocht is een bron aan bacteriën welke op zijn buurt weer schimmels en bijvoorbeeld houtrot veroorzaken. Schimmels zijn erg slecht voor de gezondheid. Isoleren en ventileren zijn dan ook 2 hele belangrijke zaken om een goede en gezonde woonomgeving te hebben. Denk aan isoleren van een kruipruimte, radiatorfolie. Heeft u dubbel glas zijn er voldoende ventilatiemogelijkheden. Hoe is het voegwerk aan de buitenkant van de woning. Indien het voegwerk slecht is, kan hier bij slechte weersomstandigheden toch vocht naar binnen dringen. Kijk bij de aankoop van een nieuwe woning echt ook naar bovengenoemde zaken.
Uiteraard kunt u via een bouwkundige keuring veel van deze punten laten nakijken en u laten adviseren.


Bouwkeuring nodig? Vergelijk en bespaar


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2008 ruim 67.580 aanvragen - Totaal 6.386 beoordelingen
Gemiddelde score 8,6