Bouwkeuringvergelijk.nl
De vergelijk website voor een keuring

Hoe herken je funderingsproblemen?

Hoe herken je een funderingsprobleem?

Funderingen kunnen alleen maar beoordeeld worden door deze te controleren en inspecteren. Zijn er scheuren aanwezig binnen en/of buiten, is er scheefstand aan het object of andere zaken welke tot een funderingsprobleem kunnen leiden. Dit is door ons een bouwkundige zeer goed in te schatten en bij enige twijfel zal een nader grondonderzoek of funderingsonderzoek geadviseerd worden. Door een kijkje in de kruipruimte te nemen kunnen er eventueel al problemen naar boven komen.
Hoe herkent u funderingsproblemen? Een funderingsprobleem kunt u wellicht zelf herkennen. Kenmerken zijn: Scheve vloeren, vervormde deuren en ramen, scheuren in bouwmuren en niet-dragende muren, maar ook hoogteverschillen tussen woning en de stoep.
De meest veel voorkomende problemen zijn:
Palenpest, paalrot, gebrek aan draagkracht, te hoge belasting en trillingen.

Paalrot
Door daling van het grondwaterpeil, bijvoorbeeld door bouwputten of lekkende riolen, kan funderingshout droog komen te liggen. Hierdoor ontstaat schimmelaantasting. De fundering verliest haar draagvermogen en de woning kan deels scheefzakken.

Palenpest
Dit is dus iets anders dan paalrot. In gebieden waar minder lange palen nodig waren, zijn tot ongeveer 1970 veel grenenhouten palen gebruikt. Deze palen kunnen op den duur worden aangetast door bacteriën, ook als de palen onder water staan.

Gebrek aan draagkracht
Als de paal niet voldoende op een (zand)plaat is gefundeerd of als de zandplaat te dun is, dan kunnen er verzakkingen ontstaan.

Bodeminklinking bij funderingen op staal
Een zogenoemde fundering op staal hoort thuis op zandgrond. Soms is deze fundering echter ook gebruikt op slappe klei- en veengronden. In deze gevallen kan de woning verzakken. Te hoge belasting vooral in de 19e eeuw zijn veel gebouwen met één of meerdere verdiepingen verhoogd zonder dat er aandacht was voor de fundering. Bij de uitvoering van de fundering kan iets zijn misgegaan. Bij het heien kunnen palen bijvoorbeeld kapot zijn geslagen

Wateroverlast of droogstand
Een verlaging van de grondwaterstand in de stad kan verschillende oorzaken hebben, zoals een lekkende riolering of door grondwateronttrekking bij een bouwput. Trillingen van bouwwerkzaamheden, verkeer of verkeersdrempels kunnen fataal zijn voor een fundering, zeker als er aantasting is.

Betonrot
Indien mogelijk worden kruipruimten en vloeren beoordeeld vanuit de directe nabijheid van de kruipruimteopening(en). Bij het aantreffen van betonrot (Kwaaitaal- of Mantavloer) zal er (ook bij twijfel) een nader onderzoek worden geadviseerd. Betonrot is niet altijd levensgevaarlijk maar moet wel gerepareerd worden. Betonrot herken je aan afbrokkelende beton stukjes en is lelijk en verzwakt de constructie. Soms zie je ook roestende wapening die de beton beschadigd. Proces betonrot, bijvoorbeeld bij een balkon. Als je goed kijkt naar betonrot dan is het probleem simpel te beschrijven. De wapening roest doordat er vocht bij de wapening komt. Deze roest zet uit en drukt de beton weg. Doordat de natuurkrachten hun werk doen is de beton niet sterk genoeg om hier weerstand aan te bieden. De beton moet ergens heen en gaat dan naar buiten (doordat beton broos is zal het afbreken).


Bouwkeuring nodig? Vergelijk en bespaar


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2008 ruim 67.983 aanvragen - Totaal 6.386 beoordelingen
Gemiddelde score 8,6