Bouwkeuringvergelijk.nl
De vergelijk website voor een keuring

Een veilige meterkast

Een veilige meterkast. Wat wordt er verstaan onder een meterkast?
De meterkast is een ruimte waar alle technische voorzieningen zijn ondergebracht zoals elektra-, gas- en watermeters. De ruimte dient aan bepaalde voorschriften te voldoen zodat voldoende plaats beschikbaar is voor de diverse technieken en meetinrichtingen. Maar dit zijn niet de enige zaken in de meterkast. Denk ook aan de groepenkast (ook wel de verdeelinichting voor de elektrische installatie), de veiligheidsaarding en de signaaloverdracht van centraal antenne-, data- en telefoonsignalen. Dit zijn allemaal technieken die eigen aansluitvoorzieningen nodig hebben en die het liefst zo storingsvrij mogelijk moeten werken. Daarom is een veilige meterkast geen overbodige luxe en wordt er vaak te weinig aandacht aan de meterkast besteed.

Vroeger moest er vaak een gas- en lichtpenning in de gas- en elektriciteitsmeter gestopt worden door de bewoner. Zo kon deze weer een tijdje genieten van gas en licht. Dat waren ronde schijfjes ter grootte van wat nu een euromunt is. Je kon deze penningen kopen bij de melkboer en supermarkt. Om de paar weken kwam er dan een meteropnemer en deze haalde dan de penningen er weer uit om de stand op te nemen. Niet heel erg praktisch dus. Tegenwoordig komt de meteropnemer vaak zelf niet meer langs maar moet u als bewoner 1 x per jaar de meterstanden doorgeven per telefoon of mail. Wel zo handig dus. Een nadeel is wel dat er geen veiligheidscheck gedaan wordt. Dit deed eerst de meteropnemer.

Zorg wel voor een opgeruimde meterkast. Bedenk dat als er onverwachts een storing optreedt, het fijn is dat u of een monteur er snel en veilig bij kan om het defect te lokaliseren en te verhelpen. Dat lukt natuurlijk niet als de elektriciteit in het donker uitvalt, terwijl de meterkast boordevol tuingereedschap en dergelijke staat. Bewaar ook geen gevaarlijke (brandbare) stoffen in de meterkast zoals wasbenzine.

Er zijn wel voorwaarden en eisen aan de meterkast. Deze zijn opgenomen in het bouwbesluit en de netcode. Het Bouwbesluit zegt iets over de locatie van een meterkast met betrekking tot bereikbaarheid. In woningen geldt een afstand van maximaal 3 meter tot de plaats van toegang van de woning (voordeur) en bij overige gebouwen geldt een afstand van maximaal 10 meter. De norm NEN 2768 beschrijft afmetingen van de meterkast in met name woningen, terwijl de netcode de voorschriften beschrijft met betrekking tot bereikbaarheid en toegankelijkheid.

Alle installaties moeten uiteraard in de meterkast veilig worden aangebracht en aangesloten. Door de steeds meer verbeterende technieken dient er dus veel meer aandacht aan besteed te worden. Belangrijke aandachtspunten voor een veilige meterkast zijn:
• Aanduiding van de meterkast met de juiste symbolen
• Bereikbaarheid van de meterkast zonder belemmeringen
• Toegankelijkheid van de diverse installaties in de meterkast
• Bescherming tegen vocht, vorst en ongedierte
• Voldoende ventilatie
• Voldoende ruimte voor de diverse toe te passen installaties
• Herkenbaarheid van hoofdschakelaars en hoofdafsluiters
• Beveiliging door middel van overspanningsafleiders
• Correct aangelegde contactdozen voor zwakstroominstallaties
• Voldoende scheiding installaties die signalen zenden en ontvangen
• Afscherming van installaties die gevoelig zijn voor 4G-straling
• Beschikbaarheid van schema’s en tekeningen

Houdt er ook bijvoorbeeld rekening mee dat u voldoende stroomgroepen heeft in de meterkast. Dus kunt u bijvoorbeeld de wasmachine en droger
tegelijk aanzetten? Gaat u in plaats van op gas koken over op een inductie kookplaat? Een overbelasting van de stroomgroepen kan tot kortsluiting leiden. U kunt altijd een elektricien naar de meterkast laten kijken. Voldoet deze nog aan de huidige eisen van vandaag de dag.

Bij de aankoop van een woning kunt u altijd een bouwkundige keuring laten doen. De bouwkundige zal uiteraard de meterkast inspecteren en advies uitbrengen over wat te doen om de veiligheid hiervan de verbeteren.


Bouwkeuring nodig? Vergelijk en bespaar


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2008 ruim 67.819 aanvragen - Totaal 6.386 beoordelingen
Gemiddelde score 8,6