Bouwkeuringvergelijk.nl
De vergelijk website voor een keuring

Betonrot in vloer en herstelplan hiervoor

Nadat er door de bouwkundige is geconstateerd dat er betonrot in de vloer zit moet er een behandelplan worden opgesteld. Er zal eerst onderzoek gedaan moeten worden waar de betonrot zich allemaal bevindt. Zonder dit kan er geen duidelijk behandelplan worden opgesteld. Na het lokaliseren kunnen de losse en slechte constructiedelen worden afgeklopt van het gehele oppervlakte. De schadeplekken wordt ingeslepen om te voorkomen dat de reparaties terugkomen. Minimaal 10 mm achter de wapening hakken. Aan weerszijden van de uitgehakte schadeplek dient blootgekomen staal tenminste over een lengte van 25 mm ongecorrodeerd te zijn. Vrijgehakte wapeningsstaven behandelen met een hoogalkalische primer ter passivering van het acute corrosieproces. Het te repareren betonoppervalk stofvrij maken. Eventueel aanbrengen van een randbekisting. De repartatieplekken grondig voorbevochtigen met water. Daarna met PCC mortel aansmeren. Verwijderen van de randbekisting en gerepareerde oppervlakken afwerken met een fijne afwerkmortel. Daarna nog als laatste reparatieplekken nabehandelen met Compaktuna curing Compound.

betonrot-in-vloer-en-herstelplan-hiervoor.jpg


Bouwkeuring nodig? Vergelijk en bespaar


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2008 ruim 67.158 aanvragen - Totaal 6.386 beoordelingen
Gemiddelde score 8,6